Wszystkich zainteresowanych
kursami krawieckimi w sezonie 2019/20
prosimy o kontakt z p. Agatą Kaliską (726.155.948)
lub profilem https://www.facebook.com/akademiadobregoszycia/